מוקד הישועות - קוויטל אצל הבעל שם טוב


במסילות חיינו, אנו נתקלים לא פעם, בעת צרה, בשעת מצוקה, בעת שמחה ובעצם בכל זמן שהוא בצורך וברצון לתפילה על ציוני הצדיקים, להדליק נר על ציוני הצדיקים לישועה, להצלחה ולהמתקת הדינים.במקום זה אנו פותחים עבורכם קו ישיר להעברת שמותיכם לתפילה על ציון אור שבעת הימים, מרן פאר ישראל הבעל שם טוב הקדוש זיע"א מייסד תנועת החסידות השוכן כבוד במז'בוז', שרבים מאוד נושעו בתפילה על ציונו הקדוש.

אנו משתוקקים לקבל ברכה, ברכה ללא נגיעות, ישועה ללא בקשת תמורה, שיתפללו עלינו ממקום זך ונקי לפני היושב במרומים לישועה והצלחה, רוח ופרנסה, לרפואה, לנחת ושמחת חיים.

מי יתן ויתקבלו תפילותיכם ברצון


בפניה למוקד הישועות, מלבד התפילה או הדלקת הנר לזכותכם, אתם זוכים גם לקחת חלק בפעולותיה הכבירות של האגודה, שכן כל ההכנסות הינן קודש לאגודת אהלי צדיקים, לשימור העבר היהודי ולהצלת בתי קברות יהודיים ברחבי העולם.

לחץ כאן לפניה למוקד הישועותשנים רבות, השתוקקות עזה הייתה בלב כל יהודי להתרפק על ציונו הקדוש של אור שבעת הימים, מחולל החסידות - הבעל שם טוב זיע"א.

משך דורי דורות, היה מקום קדוש זה בעיירה מז'בוז', מוקד עלייה לרגל של כל צדיקי עולם קדושי עליון - אשר באו לשפוך צקון ליבם נוכח קודש הקדשים בבית היוצר של עולם החסידות המופלא. אור גדול, נורא הוד וקדוש, זרח בשמי מז'בוז'. 

...אור מופלא רום מעלה של קדושה עילאית שאין האוזן יכולה לשמוע ואין העין יכולה לתאר. אור של השפעות קדושות, שרק מרן של ישראל הבעל שם טוב יכול להזריח על כל מבקש. בכל מצב שבו נתון כל יהודי, ישפיע עליו מרן הבעל שם טוב את אור הקדושה ואת ההשפעות הגדולות ברוחניות ובגשמיות, כי הבעש"ט הוא אור לכל יחודי, לכל בית ולכל נשמה שיש בה ולו רק ניצוץ יהודי. 

ומניצוץ קטן זה, יכול אור שבעת הימים הבעל שם טוב זיע"א לפתוח פתח גדול של ישועה, של ברכה ושל מילוי כל משאלות ליבו של המבקש לטובה.

לאחר עשרות שנים, יסד, בנה והקים את הציון הקדוש ואת מתחם הכנסת אורחים הענק שסביבו, הגבאי של כל הצדיקים – הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, יו"ר אגודת אהלי צדיקים, אשר במסירות נפש ממש, עמל ויגע זה למעלה מ-20 שנה על איתורם, שיקומם ושימורם של בתי קברות וקברי הצדיקים, קדושי עליון, בכל מדינות תבל. 

לא רק ציון ואוהל על גביו בנה הרב גבאי, אלא גם בית הכנסת אורחים מפואר, מקוה טהרה, דירות להכנסת אורחים ובהם – כעת – למעלה מ-150 מיטות; שיחזר את בית הכנסת העתיק של הבעל שם טוב וכעת נבנה בנין הכנסת אורחים נוסף במז'בוז', שבניתו מתעכבת מחוסר תקציב.

וכך, שוב, לאחר עשרות שנות שממה רוחנית, עולים חסידים ואנשי מעשה אל הרבי של כל עם ישראל, קדוש ישראל הבעל שם טוב זיע"א, ושוב עולים זכרונות בלב כל יהודי על פונדק הדרכים ועל ההכנסת אורחים ועל טלטולי הדרך, כי כל אלו חלק מ"העבודה" של הנסיעה אל הצדיק. 

והרבי הגדול, הבעל שם טוב, יקרא את ה"קוויטל", יברך ויאציל ישועה והצלחה למתדפקים על ציונו הקדוש; יעניק את הברכה לאלו אשר בזכותם ובזכות מצוות הכנסת אורחים שעושים למענו יכולים שוב אלפי ישראל לבוא ולהשתטח על ציונו. ברכה, ישועה, פרנסה, הצלחה וכל טוב, אצל קדוש ישראל הבעל שם טוב זיע"א.

 

מוקד הישועות
עיצוב ובניה שטיבל.קום כל הזכויות שמורות לאגודת אהלי צדיקים ©