אודות אגודת אהלי צדיקים

אגודת אהלי צדיקים – גדר אבות  הוקמה במטרה לאתר, לשקם ולשמר בתי קברות וקברי צדיקים וכל דבר שיש בו ערך יהודי, כמו כן פועלת האגודה לעודד עליית מבקרים לבתי קברות וקברי צדיקים – כחלק מפעולותיה להצלת בתי קברות. על חלק מפעולותיה של האגודה, תוכלו לקרוא באתר האגודה, בכתובת: www.zadikim.org


מי הם העומדים בראש האגודה

בראש האגודה עומד הרב ישראל מאיר גבאי שהקים את האגודה, לאחר שבנסיעותיו לקברי צדיקים, עוד לפני נפילת השלטון הקומוניסטי, ראה את מצבם העגום של בתי קברות וקברי צדיקים באירופה, את עקירת המצבות, את העזובה השלטת ובתי קברות שלמים ההולכים ונעלמים, כפשוטו, ושטחיהם הופכים לשטחי מרעה, מחסנים וגינות עבור השכנים.

למרות שידע כי לבדו לא יוכל להציל את כולם, נטל על עצמו את המשימה הכבירה, ומונע מכוחה של אותה זעקה אילמת, זעקתם של מליוני הקבורים בבתי הקברות באירופה, החל במסע שיקום והצלה שנמשך כבר למעלה מ-20 שנה, והיקפו בלתי נתפס כלל.

מאחוריו עומדים הרבנים עימם הוא מתייעץ, פעילי האגודה – ובעיקר, הציבור, שתרומותיו מממנות את פעילות האגודה, ועידודו וכוחו הם הנותנים לאגודה כוח להמשיך.

 

מה עושה האגודה

מטרת אגודת אהלי צדיקים היא אחת: לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם. כשאפשר – לגדרם, לנקותם מעצים, שיחים ולכלוך, לשפץ את מצבותיהם ולהציב בהם שילוט; כשאי אפשר, לסמנם בשילוט מתאים, להקים בהם לפחות מצבה לציון בית החיים וכדומה.

וגם – בדרכים נוספות: באיתור ושיפוץ קברי צדיקים, שעצם שיפוצם, ההתעניינות בהם והעליה אליהם גורמים לבית הקברות שסביבם להיות שמור יותר ומוגן יותר, כפי שמוכיח גם נסיונה העשיר של האגודה; עידוד העליה לבתי קברות וקברי צדיקים; הקמת בתי הכנסת אורחים סמוך למרכזי עליה, על מנת להקל על העולים אליהם; להכניס ספרי תורה לבתי כנסת שעל קברי צדיקים ולהדליק נר תמיד על קברי צדיקים.

מטרת כל הנ"ל הינה להרבות את התנועה היהודית בבתי קברות יהודיים עתיקים, שכאמור, תורמת תרומה כבירה להצלתם.

מלבד זאת, מאתרת האגודה קברי אחים בהם נטמנו הנרצחים מבני עמינו הי"ד בפרעות שונות ובשואה האיומה ומקימה עליהם מצבות לשמרם.

בארץ ישראל, פועלת האגודה לאיתור ציוני הקדמונים בגליל באמצעות מחקר ענק, סימוני הקברים – יצא לאור ספר מחקר הקובע את מיקומי הקברים ע"פ המחקר שנערך. בראש אגף ארץ ישראל של האגודה עומד הרב ישראל הרצברג שליט"א

 

מכון "באהלי צדיקים"

לצד האגודה, פועל מכון "באהלי צדיקים" העורך מחקרים ואוסף מסמכים ועדויות בכתובים על קהילות יהודיות, בתי קברות, קברי צדיקים ומיקומיהם המדויקים ובקצרה – על העבר היהודי ברחבי העולם.

האגודה, טרם היא משפצת קברי צדיקים או בתי קברות, גובה עדויות מזקנים בני המקום, עורכת מחקרים בכתובים בהם מופיעים פרטים על בתי הקברות או קברי הצדיקים המדוברים ובעזרת מומחים והנחיית רבנים קובעת את מיקומם ואת דרכי פעולתה.

 

מי מפקח על פעילות האגודה

לצד האגודה, הוקמה וועדת רבנים בה חברים חמישה רבנים: הרה"ג הרב אברהם ישעיהו ביק (חבר איחוד הרבנים בארה"ב וקנדה) וכ"ק אדמו"ר מסקאליע – ובארץ ישראל: הרבנים הגאונים רבי מאיר סירוטה, מו"צ ב"העדה החרדית", רבי חיים אלעזר שיינברגר, ראש בית הדין לענייני ממונות "בית יצחק" ורבי חיים יהודה רבינוביץ אב"ד ירושלים.

מלבד אלה, המפקחים באופן שוטף על פעילות האגודה בארץ ובחו"ל, פועלת האגודה גם על פי הנחייתם של הרה"ג רבי דוד שמידל שליט"א, יו"ר אגודת אתרא קדישא ורבנים נוספים, המכריעים בשאלות שמתעוררות בפני האגודה לאור פעילותה.

 

האם האגודה עומדת במטרותיה

בהתחשב בכוחה ובכמות פעיליה – בהחלט כן. עד היום, במשך שנות פעילותה, הצילה האגודה במישרין ובעקיפין עשרות בתי קברות, שיפצה מאות קברי צדיקים והקימה על חלקם אוהלים מפוארים – ובמידת האפשר, הציבה שמירה בבתי קבורת וקברי צדיקים, הקימה 8 בתי הכנסת אורחים סמוך לקברי צדיקים, היא מפעילה מתחם ענק – "קרית הבעל שם טוב" – במז′בוז′, הכולל בית כנסת (חדש, מלבד בית מדרשו העתיק של הבעל שם טוב ששוחזר במדויק על ידי האגודה ובית הכנסת של ה′אוהב ישראל′ שמשופץ בימים אלה ויהפוך לבית כנסת וספריה בע"ה), מקוה טהרה, מטבח וחדרי אוכל ענקיים ומרווחים, דירות לינה ובהם למעלה מ-150 מיטות, ואת אוהל הבעל שם טוב.

בין יתר פעולותיה, האגודה הכניסה קרוב ל-10 ספרי תורה לקברי צדיקים בארץ ובחו"ל, היא מחזיקה נרות באופן קבוע בלמעלה מ-10 קברי צדיקים.

 

הוצאות האגודה, על פעילותה השוטפת (החזקה, שמירה, מים, חשמל וכדומה), מגיעות לכ-50,000 דולר מדי חודש. יחד עם הוצאות פעולות חד פעמיות (גידור בתי קברות, הקמת אוהל, רכישת שטח בית קברות על מנת למנוע חילולו וכדומה, שעלותן גבוהה) מגיע מחזור הכספים של האגודה לכמליון דולר בשנה.

האגודה ממומנת מתרומות בעלי ענין בקברים המשופצים ובעיקר מתרומות פרטיות של אנשים שגורל המתים, אחינו בני ישראל זי"ע, כואב להם.

אולם, התרומות אינן מכסות את העלויות, כך שחובות לא קלים רובצים על כתפי העמותה.

טופס פניה כללית

מי אנחנו
עיצוב ובניה שטיבל.קום כל הזכויות שמורות לאגודת אהלי צדיקים ©