"פועלים ישועות" 

במסילות חיינו, אנו נתקלים לא פעם, בעת צרה, בשעת מצוקה, בעת שמחה ובעצם בכל זמן שהוא בצורך וברצון לתפילה על ציוני הצדיקים, להדליק נר על ציוני הצדיקים לישועה, להצלחה ולהמתקת הדינים.

באתר זה אנו פותחים עבורכם קו ישיר להעברת שמותיכם לתפילה על ציון אור שבעת הימים, מרן פאר ישראל הבעל שם טוב הקדוש זיע"א מייסד תנועת החסידות השוכן כבוד במז'בוז', שרבים מאוד נושעו בתפילה על ציונו הקדוש ולרכוש את "מי הישועה" שנשאבו ממעיין הבעל שם טוב במז'בוז', שמימיהם מסוגלים, על פי המסורת, לרפואה.


בפנייתכם וברכישתכם באמצעות האתר, מלבד הזכות עצמה, אתם נוטלים חלק בפעולותיה הכבירות של האגודה, שכן כל ההכנסות הינן קודש לאגודת אהלי צדיקים, לשימור העבר היהודי ולהצלת בתי קברות יהודיים ברחבי העולם.

בכל עת, ובכל נושא, תוכלו להתקשר למשרדינו, בטלפון: 02-5829010

עיצוב ובניה שטיבל.קום כל הזכויות שמורות לאגודת אהלי צדיקים ©